به گزارش اکونا پرس،

به نقل از روابط عمومی پترول، در این مدت شرکت هیچ یک از سرمایه گذاری های خود را نفروخت. اطلاعات سهام تحصیل شده به شرح زیر است :شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع تکمیلی خلیج فارس در آذر ماه 1401 ، 128 میلیارد تومان از منابع خود را صرف تحصیل سهام شرکت های صنایع شیمیایی نگین سنقر و صنایع شیمیایی پترو آرمند لردگان کرد.

در این مدت شرکت هیچ یک از سرمایه گذاری های خود را نفروخت. اطلاعات سهام تحصیل شده به شرح زیر است :

بهای تمام شده سرمایه گذاری های شرکت در آذر ماه 1401 به 4.7 همت رسیده است. 30% از منابع معادل 1.4 همت در شرکت های بورسی و 70% معادل 3.3 همت در شرکت های خارج از بورس سرمایه گذاری شده است. 68% از منابع سرمایه گذاری شده در شرکت های غیر بورسی ، در پتروشیمی ایلام متمرکز شده است ( سرمایه گذاری 2.2 همتی )

در پایان آذر ماه 1401 ، ارزش بازار سبد سرمایه گذاری بورسی شرکت به 15 همت رسیده که بیانگر رشد 942%سرمایه گذاری اولیه است. در جدول مقایسه ای بین سرمایه گذاری اولیه و ارزش بازار برخی از سرمایه گذاری ها ارائه شده است:

بر اساس صورت های مالی 6 ماهه منتهی به آبان 1401 ، تنها منبع درآمدی شرکت در این مدت ، سود سهام های دریافتی بوده که که نسبت به مقطع مقایسه ای با رشد 12%از 468 به 523 میلیارد تومان رسیده است. در مقطع مقایسه ای ، 141 میلیارد تومان سود از محل واگذاری سرمایه گذاری ها کسب شده بود که در این مدت درآمدی از این محل عاید شرکت نشده است.
هزینه های عملیاتی ( Operating Expense ) نسبت به مقطع مقایسه ای با افزایش 100%به 36 میلیارد تومان رسیده است. در نتیجه افزایش هزینه های عملیاتی و کاهش درآمد ناشی از فروش سرمایه گذاری ها ، سود عملیاتی ( Operating Profit ) واحد تجاری 105 میلیارد کاهش یافته و از 592 به 487 میلیارد رسیده است. سود خالص شرکت نیز نسبت به دوره مقایسه ای ، با کاهش 16% از 792 میلیارد تومان به 668 میلیارد رسیده و به طبع آن سود هر سهم نیز از 114 ریال به 95 ریال کاهش داشته است ( 17%). وجوه نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی شرکت از 213 میلیارد تومان در مقطع مقایسه ای به 110 میلیارد تومان رسیده است.
در جدول زیر ، درصد پوشش اقلام سال مالی قبل در مدت 6 ماهه 1402 نشان داده شده است:

طی 6 ماهه ابتدایی 1402 ، سود انباشته شرکت از 514 میلیارد تومان به 1 همت رسیده است. ساختار سرمایه شرکت مطلوب بوده و از 1.4 همت بدهی و 14.4 همت حقوق صاحبان سهام تشکیل شده است.
در تاریخ 1402.08.30 سرمایه در گردش واحد تجاری 9.6 همت و نسبت جاری نیز 7.6 محاسبه شده که بیانگر آن است که شرکت مشکل نقدینگی نداشته و قادر به انجام به تعهدات کوتاه مدت خود است. حساب های دریافتنی شرکت نیز از ابتدای سال مالی تغییری نداشته و همچنان عدد 10.4 همت را نشان می دهد.

منبع: بورس 24