به گزارش اکونا پرس،

به نقل از پایگاه اطلاع رسانی شرکت نفت مناطق مرکزی ایران، رئیس اداره مهندسی و ساختمان شرکت بهره‌برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی، گفت: این پروژه ها شامل آماده سازی محل چاهها، ترمیم و آسفالت جاده ها،تعمیر استراحتگاهها و ساختمان های اداری ، نصب تسهیلات و خطوط لوله جریانی چاهها و پروژه های زیست محیطی و ایمنی در مناطق عملیاتی است که طی یک سال گذشته اجرا شده است.

مهندس علی منتصری، افزود: از مجموع 26 پروژه، تعداد 12 پروژه با بودجه حدود 600 میلیارد ریال به اتمام رسیده، شش  پروژه با بودجه تقریبی 250 میلیارد ریال در حال اجرا است و تعداد هشت پروژه با بودجه تقریبی 300 میلیارد ریال در مرحله تهیه شرح کار یا برگزاری فرایند مناقصه قرار دارد.

وی، پروژه های مرمت و آسفالت جاده منیفولد(چند راهه) سروستان ، آماده سازی محوطه چاه های گازی شانول 8 ، نار 19 و دی 4 برای استقرار دکل را از جمله مهمترین پروزه های اجرا شده طی این مدت معرفی کرد.