به گزارش اکونا پرس،

به نقل از پایگاه اطلاع رسانی شرکت نفت مناطق مرکزی ایران ، مهندس علی سلمانی پور در دیدار با کارکنان اداره آموزش با هدف قدردانی از نقش آموزش در راستای تولید و توسعه اظهار داشت : با توجه به نقش و جایگاه بی بدیل آموزش در توسعه و پیشرفت جوامع ، برنامه ریزی کلان هر سازمان برای دستیابی به توانمندسازی کارکنان از مسیر آموزشهای حرفه ای اعم از شغلی یا عرصه های عمومی بدست می آید و ساختن جامعه سالم تر با این امر محقق می شود.

وی افزود : توسعه فرهنگی ، اقتصادی و علمی ارتباط ناگسستنی با آموزش دارد و خلل در امر آموزش جایگاه و مراتب توسعه را به خطر می اندازد . کشورهایی که در پی تعالی همه جانبه خود هستند، رعایت استانداردهای آموزشی را با جدیت پیگیر بوده و سهم بخش آموزش، دانایی و خردمندی را به خوبی به انجام می رسانند.