به گزارش اکونا پرس،

ممیزی مراقبتی خارجی استاندارد های ISO 9001:2015 ISO 14001:2015 ISO 45001:2018 HSE-MS توسط شرکت DQS آلمان طی سه روز در شرکت پتروشیمی بوعلی سینا برگزار شد و پس از ممیزی راهبردها و مدیریت فرآیند ها و عملکرد موفق سازمان تمدید گواهینامه های استانداردهای مدیریت کیفیت و مدیریت HSE توسط سرممیز شرکت DQS آلمان اعلام گردید.

رویکرد فرآیندی و عملکرد موفق در حوزه کسب و کار و بهبود های ارزشمند در حوزه کیفیت و HSE از جمله نقاط قوت سازمان توسط سرممیز شرکت DQS آلمان اعلام شد.