به گزارش اکونا پرس،

 این گروه ۹۰ نفره در بازدید از شرکت های پتروشیمی پارس و نوری ، در جریان روند پیشرفت صنعت پتروشیمی در منطقه عسلویه و قرار گرفتند. 

این چهارمین تور علمی از ابتدای  زمستان امسال تاکنون است که به همت مدیریت برند، مسئولیت اجتماعی و روابط عمومی هلدینگ خلیج فارس در عسلویه برگزار می شود.