به گزارش اکونا پرس،

به نقل از پایگاه اطلاع رسانی شرکت نفت مناطق مرکزی ایران ، مهندس علی رضایی مدیرعامل شرکت بهره برداری نفت و گاز غرب با تقدیر از مهندسان شرکت در منطقه عملیاتی سرکان/ مالکوه اظهار داشت: این عملیات بدون برون سپاری و صرفا با استفاده از امکانات داخلی شرکت در مدت زمان بسیار کوتاه یک روز و با مدیریت اداره خدمات فنی چاههای شرکت و همراهی دیگر واحد ها نظیر، عملیات، HSE، فنی، مهندسی ساختمان، کالا، خدمات و.... انجام گرفت.

بر اساس این گزارش ، در این بازدید یک روزه مدیر عامل و سرپرست مدیریت فنی این شرکت از منطقه عملیاتی سرکان/ مالکوه بررسی روند افزایش تولید ، توسعه میادین و بهره دهی چاههای شرکت و عملیات راه اندازی مجدد چاه  شماره یک مالکوه مورد بررسی قرار گرفت.