به گزارش اکونا پرس،

به نقل از روابط عمومی و امور بین الملل؛ با هدف ارتقای کمی و کیفی خدمات و با تاکید بر بهبود تجربه مشتریان، برنامه‌ای با عنوان "ارتباط مستقیم با مدیران" تدوین شده‌است که محوریت آن پاسخگویی مستقیم و بدون واسطه مدیرعامل و مدیران عالی ستاد، به مشتریان و ذینفعان (بیمه گذاران، بیمه شدگان، زیاندیدگان، نمایندگان و ...) می باشد. 

بر همین اساس چهارشنبه این هفته ۲۸ تیرماه، مدیرعامل شرکت بیمه دی مهندس طاهر موهبتی به همراه معاونین خود مستقیماً از طریق سرشماره ۱۶۷۱ با مشتریان و ذینفعان در ارتباط خواهند بود.