به گزارش اکونا پرس،

به نقل از روابط عمومی بانک سرمایه، مجمع عمومی عادی سالیانه این بانک با حضور 72.8 درصد از سهامداران، در روز شنبه مورخ 31 تیر ماه 1402 برگزار گردید.

گفتنی است براساس دستور جلسه از پیش آگهی شده، گزارش هیأت مدیره و نیز گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی بانک سرمایه در خصوص عملکرد سال مالی منتهی به اسفندماه 1401 ارائه و صورت های مالی مربوط به این سال به تصویب سهامداران بانک رسید.