به گزارش اکونا پرس،

به نقل از روابط عمومی بانک سرمایه، مجمع عمومی فوق العاده این بانک با حضور 72.8 درصد از سهامداران، در روز شنبه مورخ 31 تیر ماه 1402 برگزار گردید.

گفتنی است براساس دستور جلسه از پیش آگهی شده، به منظور تطابق اساسنامه بانک سرمایه با نمونه اساسنامه بانک مرکزی ج.ا.ا، تغییرات لازم در مواد 61 و 62 اساسنامه صورت پذیرفت.