به گزارش اکونا پرس،

دکتر پرویز عقیلی کرمانی، دکترای امور مالی دارد و از بنیانگذاران بانک خاورمیانه در سال ۱۳۹۱ است. او از شروع فعالیت بانک تا آبان ۱۴۰۱ به‌عنوان مدیرعامل و پس از آن به‌عنوان عضو هیات‌مدیره حضور داشته است.