به گزارش اکونا پرس،
به نقل ازروابط عمومی بانک توسعه صادرات ایران بر اساس بخشنامه صادره مقرراست پذیرش و تبادل چک های صیادی نسل اول ( دسته چک های صادر شده قبل از سال 1400) در سامانه چکاوک متوقف شود و وصول وجه این قبیل چک ها از اول مهر ماه جاری صرفا با مراجعه مشتری به بانک صادرکننده چک صورت گیرد.