به گزارش اکونا پرس،

به نقل از روابط عمومی بیمه دی؛ دکتر امیر رضا نعمت اللهی با اشاره به جایگاه و نقش شبکه‌ی فروش به عنوان یکی از بازوهای اجرایی شرکت‌های بیمه، ضمن تأکید بر اهمیت راهبری، حمایت، توانمندسازی و نگهداشت نمایندگان، بیان داشت: براساس برنامه‌ی عملیاتی سال ۱۴۰۲ و به منظور تحقق یکی از اهداف شش‌گانه شرکت که بر ارتقاء کمی، کیفی و تجربه‌ی خوشایند شبکه‌ی فروش تأکید دارد، حمایت و توانمند‌سازی نمایندگان به عنوان عضوی از خانواده‌ی بیمه دی در رئوس برنامه‌های شرکت قرارگرفته است.

وی افزود: مُدل تسهیلات شبکه‌ی فروش طراحی که با حمایت مدیرعامل به تصویب رسیده شامل؛ وام ضروری، ارائه ی سهام ترجیحی، وام خرید و تجهیز دفتر نمایندگی، کمک هزینه‌ی تابلو، کمک هزینه‌ی تبلیغات، کمک هزینه بیمه نامه های شخصی و هدایای مناسبتی می باشد.

وی در پایان با بیان اینکه این تسهیلات، متناسب با عملکرد و درجه‌ی نماینده‌ها و طبق اولویت‌بندی مصوب، به ایشان تعلق می گیرد؛ اظهار داشت: مدل مذکور، براساس تحلیل اثربخشی تسهیلات اعطائی فعلی،نظرات و پیشنهادات اصلاحی و تکمیلی شبکه فروش در سراسر کشور مورد بازبینی قرار گرفته و بهبود مستمرخواهد داشت.