به گزارش اکونا پرس،

به نقل از روابط عمومی؛ عبدالمجید پورسعید مدیرعامل بانک ایران زمین توسعه کسب و کارهای خرد و تولیدات داخلی و همچنین حمایت از جوانان را یکی از اولویت های اصلی در پیشرفت نظام اقتصاد کشور بیان کرد و گفت: خدمات ما باید طوری طراحی شود که برای مشتریان ارزش افزوده ای متمایز از آنچه در گذشته ارائه می شد، داشته باشند. بانک ایران زمین با این رویکرد توانست در بخش خدمات دیجیتال بانکی سرمایه گذاری کند و با همت همکاران در تمامی بخش های بانک این رویکرد را عملی و اجرایی کند.

مدیرعامل بانک ایران زمین این نوید را به افرادی که می خواهند کسب و کار خود را توسعه بدهند داد: اشخاصی که در حال ارائه سرویس به مردم و توسعه کسب و کار و تولیدات خود هستند، مسیر خدمات بانکی خود را می توانند از طریق بانک ایران زمین و بستر ایجاد شده در این مسیر انجام دهند. همکاران من در تلاش هستند تا این خدمات را با شکل و کیفیت بهتر و کمیت بیشتر توسعه بدهند.

پورسعید نقش بانک ها به عنوان یکی از بخش های تامین مالی اقتصاد کشور را مهم دانست و خاطر نشان کرد: انتظاری که از بانک‌ها به عنوان یکی از اساسی ترین بخش‌های تامین مالی و اقتصادی می رود، قرار گرفتن در کنار تولید و تامین بخش مهمی از اعتبار حوزه تولید کشور است.