به گزارش اکونا پرس،

به نقل از روابط عمومی بانک ملی ایران، این بانک در طول مدت زمان یاد شده علاوه بر اعطای انواع تسهیلات به بخش‌های مختلف اقتصادی کشور، انواع وام های قرض الحسنه را به جوانان، متقاضیان و خانواده های واجد شرایط در شبکه بانکی پرداخت کرده است.

بر اساس این گزارش در طول سال 1401 حدود 660 هزار فقره تسهیلات قرض‌الحسنه به میزان تقریبی 400 هزار میلیاردریال به متقاضیان واجد شرایط پرداخت شده است.

بانک ملی ایران در مدت زمان یاد شده تعداد 177 هزار فقره تسهیلات ازدواج به میزان 246 هزار میلیاردریال،  137 هزار  فقره تسهیلات فرزندآوری به میزان 57 هزار میلیاردریال، 52 هزار فقره تسهیلات خود اشتغالی کمیته امداد امام خمینی(ره) به میزان 46 هزار میلیاردریال، 27 هزار فقره تسهیلات سفرهای استانی ریاست جمهوری به میزان چهار هزار میلیاردریال، 20 هزار  فقره تسهیلات قرض الحسنه رفع احتیاجات ضروری به میزان سه هزار میلیاردریال و همچنین تعداد 247 هزار فقره انواع دیگر وام های قرض الحسنه مجموعا به میزان 44 هزار میلیارد ریال شامل مسکن محرومان شهری با معرفی کمیته امداد امام خمینی(ره) و بهزیستی، رفع احتیاجات ضروری کارکنان آموزش و پرورش، بیماران فقیر و معسر با معرفی هلال احمر و کمیته امداد امام خمینی(ره)، ودیعه و تعمیر مسکن و ...پرداخت کرده است.

همچنین مجموع تسهیلات پرداختی طی سال 1401 به جز قرض‌الحسنه حدود دو میلیون و 341 هزار مورد  به میزان تقریبی سه میلیون و 300 هزار میلیارد ریال بوده است که در قالب عقود مبادله‌ای و مشارکتی در بخش‌های مختلف اقتصادی به متقاضیان واجد شرایط پرداخت شده است.

حدود 203 هزار فقره تسهیلات در قالب عقود مشارکتی(مضاربه و مشارکت مدنی) نیز  به میزان تقریبی 520 هزار میلیاردریال پرداخت شده است.

بانک ملی ایران همچنین حدود دو میلیون و 136 هزار فقره تسهیلات در قالب عقود مبادله‌ای فروش اقساطی، اجاره به شرط تملیک، جعاله، مرابحه با احتساب کارت اعتباری  و سلف  به میزان تقریبی دو میلیون و 673 هزار میلیارد ریال پرداخت کرده است.

از مجموع تسهیلات پرداختی طی سال گذشته، بیش از دو هزار فقره تسهیلات به شرکت‌های دانش‌بنیان در مجموع حدود   107 هزار میلیاردریال اعطا شده است.مانده تسهیلات پرداختی بانک ملی ایران به شرکت های مذکور  نیز در پایان سال گذشته حدودا بالغ بر 101 هزار و 500 میلیاردریال بوده است.

در مجموع  سال 1401 به میزان 40 همت تسهیلات قرض الحسنه و 330 همت  تسهیلات در قالب عقود مشارکتی و مبادله ای پرداخت شده است.

 

تداوم پرداخت تسهیلات اعطایی بانک ملی ایران در دو ماهه نخست سال جاری

بانک ملی ایران در دو ماهه نخست سال جاری نیز حدود 63 هزار  فقره تسهیلات قرض‌الحسنه به میزان تقریبی 51 هزار میلیاردریال به متقاضیان واجد شرایط پرداخت کرده است.

این بانک در مدت زمان یاد شده 15 هزار فقره تسهیلات ازدواج به میزان 29 هزار میلیاردریال، 22 هزار مورد تسهیلات فرزندآوری به میزان 13 هزار میلیاردریال، 13 هزار فقره تسهیلات بانک کارگشایی به میزان 500 میلیاردریال، همچنین تعداد 13 هزار  فقره انواع دیگر تسهیلات قرض الحسنه مجموعا به میزان هشت هزار و 500 میلیاردریال به متقاضیان پرداخت کرده است.

مجموع تسهیلات پرداختی به جز قرض الحسنه طی دو ماهه نخست سال جاری نیز قریب به 216 هزار  فقره به میزان تقریبی 380 هزار میلیاردریال  بوده است که در قالب عقود مبادله‌ای و مشارکتی به بخش‌های مختلف اقتصادی و متقاضیان واجد شرایط اعطا شده است.

این بانک در دو ماهه نخست سال جاری حدود 23 هزار فقره تسهیلات در قالب عقود مشارکتی(مضاربه و مشارکت مدنی) به میزان تقریبی 59 هزار میلیاردریال و بیش از 192 هزار و 650 فقره تسهیلات در قالب عقود مبادله‌ای(فروش اقساطی، اجاره به شرط تملیک، جعاله، مرابحه با احتساب کارت اعتباری  و سلف  به میزان تقریبی 302 هزار میلیاردریال پرداخت کرده است. 

همچنین از مجموع تسهیلات پرداختی طی دو ماهه نخست سال جاری، قریب به تعداد 350 فقره تسهیلات به شرکت‌های دانش‌بنیان در مجموع به میزان 19 هزار میلیاردریال اعطا شده است.

گفتنی است مانده تسهیلات پرداختی بانک ملی ایران به شرکت های مذکور نیز تاکنون حدودا بالغ بر 105 هزار میلیاردریال است.

میزان تسهیلات قرض الحسنه پرداختی در دو ماهه نخست سال جاری پنج همت و تسهیلات اعطایی در قالب عقود، مشارکتی و مبادله ای به میزان 38 همت بوده است.