به گزارش اکونا پرس،

به نقل از روابط‌عمومی بانک دی؛ علیرضا قیطاسی در بازدید از مرکز آموزش بانک دی در نشستی با مدیران مدیریت امور سرمایه انسانی با ابراز رضایت از توسعه سرانه کمی و کیفی آموزش در بانک گفت: نیازسنجی اصولی، برنامه‌ریزی مناسب و شناسایی اساتید باتجربه و خبره در امر آموزش مباحث بانکی و سازمانی مهمترین رموز موفقیت بانک دی در توسعه آموزش‌های سازمانی در دو سال اخیر بوده است.

مدیرعامل بانک دی لزوم تنوع‌بخشی به روش‌ها و دوره‌های آموزشی کارکنان را خواستار شد و تصریح کرد: کیفی سازی دوره‌های آموزشی غیرحضوری، تکرار دوره‌های پرکاربرد مانند آشنایی با انواع عقود اسلامی و بانکداری اسلامی به ویژه دوره‌هایی مانند نظارت شرعی برای روسای شعب و استفاده از پادکست‌های آموزشی و شیوه‌های نوین باید در استراتژی آموزش بانک گنجانده شود.

وی در پایان با اشاره به تحقق برنامه‌های بانک در جوانگرایی و جانشینی نیروهای بازنشسته با جوانان مستعد در بانک گفت: آموزش صحیح و اصولی مهمترین پشتوانه برای موفقیت سیاست‌های بانک در جوانگرایی است که امیدوارم مرکز آموزش بانک بتواند به بازویی قابل اتکا برای رشد نسل جدید مدیران بانک دی تبدیل شود.