به گزارش اکونا پرس،

به نقل از روابط عمومی بانک ملت، از ابتدای بهمن ماه 1400 تا پایان خردادماه 1402 مبلغی بالغ بر 69 هزار میلیارد تومان وام بدون ضامن به حدود دو میلیون نفر پرداخت شده است.

بر این اساس، جایگزینی اعتبارسنجی به جای ضامن و وثیقه، گام مهمی در تسهیل دریافت وام خرد برای مردم است که با راهبری وزارت امور اقتصادی و دارایی و دراستای فرامین دولت سیزدهم محقق شده است.