به گزارش اکونا پرس،

به نقل از روابط عمومی موسسه اعتباری ملل: این موسسه در راستای افزایش جمعیت و حمایت از فرزندآوری در مرداد ماه، ۴۱۱ فقره وام قرض الحسنه به مبلغ 243/900 میلیون ریال پرداخت کرد که از لحاظ تعداد  ۳۲ درصد و از لحاظ مبلغ ۳۰ رشد داشته است. این گزارش می‌افزاید موسسه اعتباری ملل از ابتدای سال تا پایان مرداد ماه تعداد 1/148 فقره وام قرض الحسنه فرزند آوری به مبلغ 680/700میلیون ریال به متقاضیان پرداخت کرده است.