به گزارش اکونا پرس،

به نقل ا ز روابط عمومی بیمه آسماری، «فاضل شنیط» به عنوان رییس شعبه اروند این شرکت منصوب شد.

«فاضل شنیط»پیشتر به عنوان رییس شعبه خرمشهر بیمه آسیا به مدت یازده سال فعالیت نموده است.

روابط عمومی بیمه آسماری ضمن تبریک، برای ایشان آرزوی موفقیت و توفیقات روزافزون را دارد.