به گزارش اکونا پرس،

به آگاهی مشتریان ارجمند می‌رساند، ساعت کاری جدید شعب بانک خاورمیانه از تاریخ ۱۸ شهریور ۱۴۰۲ به شرح زیر است:

    شنبه تا چهارشنبه پنجشنبه
شعب ۰۷:۴۵ تا ۱۵:۰۰ ۰۷:۴۵ تا ۱۳:۰۰
ادارات ستادی ۰۸:۰۰ تا ۱۵:۳۰ ۰۸:۰۰ تا ۱۲:۰۰