به گزارش اکونا پرس،

به نقل از روابط عمومی بانک توسعه صادرات ایران، نرخ اوراق مرابحه 23 درصد و تعداد اوراق پذیرش شده سه میلیون برگ یک میلیون ریالی است که هر سه ماه یکباربا ضمانت بانک توسعه صادرات ایران( اصل و سود) پرداخت می شود.
لازم به ذکر است، اوراق مرابحه شرکت سبحان دارو با هدف تامین سرمایه در گردش و برای خرید نقدی مواد اولیه منتشر شده و با نماد صبحان 606 در بازار ابزارهای نوین مالی بورس پذیره نویسی می شود.
همچنین شرکت تامین سرمایه تمدن متعهد پذیره نویس و بازار گردان اوراق، شرکت کارگزاری تامین سرمایه تمدن، عامل فروش و شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار عامل پرداخت و تسویه وجوه معرفی شده است.
یادآور می شود، این اوراق در یازدهم تیرماه سال جاری پذیرش شده و مدت آن 48 ماه است.