به گزارش اکونا پرس،

به نقل از اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل بیمه مرکزی، دکتر علی استادهاشمی در این مراسم ضمن قدردانی از زحمات مدیران و کارشناسان زیرمجموعه این مرکز در مدتی که فاقد سرپرست بوده گفت: خوشبختانه این مرکز از نیروهای توانمندی برخوردار است که در عرصه های مختلف عملکرد و تعاملشان با سازمان های دیگر مورد تقدیر قرار گرفته است.

رئیس کل بیمه مرکزی در بخش دیگری از سخنان خود بر اهمیت ویژه این مرکز در نهاد ناظر تاکید و گفت: مسیر توسعه و پیشرفت صنعت بیمه از فناوری اطلاعات و ارتباطات میگذرد و این مرکز باید به عنوان راهبر شرکت های زیرمجموعه فناوری اطلاعات و ارتباطات بیمه مرکزی و صنعت بیمه، تدوین سند معماری این حوزه را در دستور کار خود قرار دهد.

استادهاشمی افزود: تصمیم سازی در حوزه های مختلف به خصوص نظارت و تدوین آیین نامه های جدید حتما با نظر کارشناسی این مرکز صورت گیرد، به گونه ای که هر طرح، دستورالعمل و آیین نامه ای پیوست فناوری داشته باشد و رئیس این مرکز نیز باید با حضور در جلسات هیات عامل نظرات کارشناسی حوزه خود را برای طرح ها و برنامه های مورد بحث ارائه دهد.

وی همچنین بر افزایش تعامل دو سویه میان معاونین بیمه مرکزی با این مرکز در راستای بهبود شرایط کسب و کار صنعت بیمه، ارتقاء وب سرویس ها و استفاده از ظرفیت شرکت های دانش بنیان، فناور و استارت آپ ها تاکید کرد.

رئیس شورای عالی بیمه در ادامه از مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات خواست تا اخلاق مداری، توسعه محوری و ارتقا و به روز رسانی دانش مدیران و کارکنان آن واحد را سرلوحه کار خود قرار دهد.

وی در ادامه خواستار تعامل با مدیران فناوری اطلاعات و ارتباطات شرکت های بیمه شد و گفت: تقویت زیرساخت فناوری صنعت بیمه به منظور نوآوری در طرح های بیمه ای و تسریع ارائه خدمات به بیمه گذاران باید در دستور کار قرار گیرد که این مهم نیز با هم افزایی امکان پذیر خواهد بود.

رئیس کل بیمه مرکزی مجددا بر حفظ امنیت داده های صنعت بیمه تاکید کرد و گفت: باید از اطلاعات بیمه گذاران که نزد ما امانت است، حفاظت شود.

در بخش دیگری از این مراسم، اعضای هیات عامل و مدیران مرکز فاوا به ارائه نظرات خود پرداختند.