به گزارش اکونا پرس،

به نقل از اداره کل روابط عمومی و امور بین‌الملل بیمه مرکزی، دکتر علی استادهاشمی که در آیین گشایش کانون ارزیابی و توسعه شایستگی بیمه ایران سخن می‌گفت با اعلام این مطلب افزود: موضوع پرورش نیروهای شایسته در صنعت بیمه و آموزش مستمر آنان با دقت و حساسیت در نهاد ناظر صنعت بیمه دنبال خواهد شد.

رئیس کل بیمه مرکزی با بیان این مطلب که در دولت سیزدهم موضوع سفارش های نابجا و توصیه های غیرمنطقی جای خود را به نظام شایسته سالاری و تمکین به دیدگاه های فنی و حرفه ای مراکز نهادهای ارزیابی داده است، خاطرنشان کرد: تمامی امور کشور باید به سمت کارشناسی و تخصص محوری حرکت کند تا از هدررفت منابع پیشگیری شود.
دکتر علی استادهاشمی با اشاره به اهمیت شایسته گزینی در کنترل مهاجرت نخبگان، تصریح کرد: در فرایند شایسته سالاری علاوه بر احصای قوت ها، نقاط منفی نیز شناسایی و با ابزارهای مختلف آموزشی، برطرف خواهد شد.
وی در همین راستا اظهار داشت: گزینش نیروهای انسانی شاخص که علاوه بر توانمندی های شخصی از روحیه کار گروهی هم برخوردار باشند در اولویت نظام شایسته گماری ما قرار دارد.
رئیس کل بیمه مرکزی با ابراز خرسندی از پیشگامی شرکت بیمه ایران برای راه اندازی کانون ارزیابی و توسعه شایستگی، اظهار امیدواری کرد که این فرایند در سایر شرکت‌های بیمه نیز اجرایی شود.
بر اساس این گزارش، معاون طرح و توسعه بیمه مرکزی نیز با قدردانی از گام بلند شرکت بیمه ایران در مسیر شایسته گزینی، خاطرنشان کرد: رویکرد بهره مندی از ظرفیت نیروهای شایسته با محوریت سه اصل توانمندی شخصی، قابلیت نقش آفرینی در سازمان و انگیزه خدمت، قابل دستیابی است.
دکتر علی بنیادی نائینی با تاکید بر ضرورت دانش افزایی و به روز رسانی علم مدیریت تخصصی در سطح صنعت بیمه، افزود: توسعه مدیریت بر مبنای آموزش و نگاه ویژه به اصل شایسته سالاری، موتور محرک صنعت بیمه به شمار می آید.
گفتنی است در ابتدای این نشست، مهندس حسن شریفی _ مدیرعامل شرکت بیمه ایران _ با تشریح دلایل و اهداف دریافت مجوز و راه اندازی کانون ارزیابی و توسعه شایستگی، نسبت به اهمیت شایسته سالاری و نخبه گزینی در سطح صنعت بیمه تاکید کرد و دبیرکل سندیکای بیمه گران ایران هم با قدردانی از تاسیس این مرکز به طرح دیدگاه های خود پرداخت.
شایان ذکر است که کانون یادشده در راستای احصا و تعیین مراتب شایستگی کارکنان شرکت بیمه ایران برای ارتقا و دریافت سمت های مدیریتی، راه اندازی شده است.