به گزارش اکونا پرس،

امروزه سیاستگذاری، برنامه ریزی، تعیین اهداف، راهکارها و فعالیت ها و در نهایت ارزیابی نتایج، بدون ارائه استدلال ها و تحلیل های آماری ممکن نبوده و برنامه ریزی متکی بر آمارهای صحیح، درست و به موقع یکی از رموز موفقیت و پیشرفت هر کشور به شمار می رود و این موضوع، بیانگر اهمیت و رسالت حوزه آمار است. در صنعت بیمه نیز ضرورت این امر بر کسی پوشیده نیست و تحقق اهداف کلان حوزه بیمه ای کشور مستلزم دسترسی به آمار و اطلاعات دقیق و قابل استناد است. 
آمار و اطلاعات دارایی ارزشمند صنعت بیمه است و علم داده ( Data Science) علم بین رشته ای پردازش و مطالعه داده ها برای استخراج اطلاعات و بینش ارزشمند برای هر کسب و کار است.
استخراج الگوهای رفتاری بیمه گذاران و بیمه شدگان با استفاده از ابزار داده کاوی در کنار الهام از بینش آینده نگر ضامن موفقیت امروز و کاشف مسیرهای نوین آینده خواهد بود.
اینجانب، روز اول آبان که مصادف با روز ملّی آمار و برنامه ریزی است را به تمام دست اندرکاران حوزه آمار علی الخصوص همکاران و کارکنان فعال حوزه آمار و برنامه ریزی صنعت بیمه، تبریک گفته و توفیق روزافزون و پیشرفت تمامی عزیزان را از خداوند منان خواستارم و امیدوارم تعامل سازنده حوزه های مرتبط در شرکتها و موسسات بیمه ای با تمامی ارکان صنعت و معاونتهای بیمه مرکزی به ویژه حوزه طرح و توسعه نویدبخش بهره برداری سودمند از داده ها باشد و مسیر تعاملی داده ای با دستگاههای خارج صنعت را بهینه سازد.


                             علی استادهاشمی 
  رئیس کل بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران