به گزارش اکونا پرس،

به نقل از روابط عمومی بیمه ایران، یکی از مسائلی که از جانب بازار ایران احساس نیاز می شد بیمه تکافل بوده و قرار است صنعت بیمه در این زمینه حرکت های جدی انجام دهد. .بیمه ایران مدلی پیشرفته را در زمینه بیمه تکافل طراحی و ارائه کرده که به تایید پژوهشکده بیمه نیز رسیده است و بنا به اعلام معاونت فنی شرکت بیمه ایران، «تکافل ایران» مبتنی بر اصل تعاون مشترک پایه ریزی شده است.

بنا به این گزارش، «تکافل» نه یک رشته‌ بیمه‌ای، بلکه یک «نظام بیمه اسلامی» است و در عمل به عنوان روشی مبتنی بر ضمانت مشترک اعضای یک گروه در برابر ضرر و زیان‌های احتمالی وارد بر هر یک از آنها مطرح می‌شود. صنعت تکافل یا بیمه اسلامی ویژگی‌هایی دارد که این صنعت را از صنعت بیمه‌های بازرگانی، رایج متمایز می‌کند. برای مثال عملیات تکافل در مقایسه با عملیات بیمه‌های بازرگانی رایج از شفافیت مالی برخوردار بوده و هم‌چنین برخلاف بیمه‌های رایج، تکافل شوندگان در مازاد پذیره‌نویسی و سود سرمایه‌گذاری‌ تکافل نیز سهیم هستند. در واقع، تَکافُل، گونه‌ای بیمه برای جبران خسارتهای ناشی از حوادث و تکمیل نظام بانکی بدون بهره است.

طبق الگوی اجرایی پنجره تکافل شرکت سهامی بیمه ایران، پس از تشکیل هیئت عالی مشورتی (شورای عالی نظارت فقهی) و خط مشی گذاری فقهی متشکل از متخصصین شریعت اسلامی که از طرف نهاد ناظر ایجاد شده و برای تنظیم امور مشورتی فقهی تکافل فعالیت می نماید، شورای فقهی داخلی از طرف شرکت تکافل به منظور تطبیق فعالیت های تکافل با ضوابط شریعت اسلامی زیر نظر شورای عالی نظارت فقهی ایجاد می شود.

«تکافل خانواده» شامل پوشش های زندگی و اشخاص، مطابق با اصول شرعی و عقود اسلامی؛ «تکافل عمومی» شامل پوشش های غیرزندگی مانند اموال ومسئولیت، مطابق با اصول شرعی و عقود اسلامی؛ «اتکایی تکافل» شامل تمهیدات لازم در رابطه با جبران هزینه های احتمالی ریسک و واگذاری بخشی از ریسک از جمله موضوعات در «تکافل بیمه ایران» است.

راهبر کارگروه مصوب تکافل در بیمه ایران سید محمد ناصر مبرقعی (عضو هیات مدیره) و ‌ اعضای این کارگروه عبارتند از: ‌ معاون فنی شرکت، مدیر کل شورای فنی ومدیریت ریسک ، مدیر کل سرمایه گذاری و امور مجامع ، ‌ مدیر کل فناوری اطلاعات و آمار، مدیر کل امور مالی و ‌ مدیر کل بازاریابی و مطالعات بازار. ‌