به گزارش اکونا پرس،

در نخستین روز این نمایشگاه، مسعود بادین نایب رییس هیات مدیره و مدیرعامل و اعضای هیات مدیره با حضور در غرفه بیمه آسیا پذیرای مدیران بیمه ای، بانک ها و شرکت های سرمایه گذاری بودند.

بیمه مرکزی، سندیکای بیمه گران ایران و شرکت های بیمه آسیا، البرز، سامان، میهن، تعاون، کوثر، ملت، ما، اتکایی امین، تجارت نو، امید و  سرمد در این نمایشگاه حضور دارند.