به گزارش اکونا پرس،

به نقل از روابط عمومی بیمه آرمان ، سعید سبحانی به عنوان رئیس جدید شعبه رشت معارفه شد.

خاطرنشان می شود: در این مراسم علاوه بر پرسنل شعبه ، سعید سبحانی، جمعی از نمایندگان، ابوالفضل قاسمی سرپرست مدیریت امور شعب و نمایندگان حضور داشتند که ضمن تشکر از زحمات آقای امین صالحی رئیس پیشین این شعبه ، سعید سبحانی با حکم دکتر مجید قلی پور مدیرعامل بیمه آرمان ، به عنوان رئیس جدید شعبه رشت معارفه شد.
گفتنی است سعید سبحانی از مدیران با سابقه صنعت بیمه بوده و روابط عمومی بیمه آرمان ضمن تبریک ، برای ایشان آرزوی توفیق دارد.