به گزارش اکونا پرس،

نرخ سود علی الحساب این اوراق سالانه ۲۱٫۵ درصد و پرداخت سود به صورت ماهانه است. بازخرید این اوراق قبل از سررسید با نرخ سود  ۵ درصد خواهد بود.
انتشار این اوراق یک ساله با مجوز بانک مرکزی بوده و به صورت با نام و معاف از مالیات عرضه خواهند شد.
تمامی شعب بانک خاورمیانه تا پایان سال جاری این اوراق را عرضه می کنند.