به گزارش اکونا پرس،

به‌عنوان تسهیلات فرزندآوری در این بازه زمانی، مبلغ بیست‌ودو میلیارد و هشتصد میلیون ریال به متقاضیان، تسهیلات پرداخت شده است.
همچنین، در این دوره با هدف تسهیل ازدواج و فرزندآوری، پنج هزار میلیارد ریال وام ودیعه مسکن به افراد واجد شرایط اعطا شده است.