به گزارش اکونا پرس،

به نقل از روابط عمومی بانک سرمایه، بر اساس مصوبه بانک مرکزی جمهوری اسلامی، حداکثر تراکنش خرید از هرکارت متعلق به مشتری حقیقی بانک سرمایه، از مبلغ یک میلیارد ریال به دو میلیارد ریال و مجموع تراکنش‌های انجام شده کارتی در کل شبکه بانکی نیز روزانه از مبلغ یک میلیارد ریال به دو میلیارد ریال افزایش یافت.

همچنین هر مشتری حقیقی بانک سرمایه می‌تواند از کلیه حساب‌های خود نزد این بانک، روزانه مبلغ دو میلیارد ریال از طریق درگاه‌های غیرحضوری (مجموع برداشت‌ها از طریق اینترنت بانک، موبایل بانک، خودپرداز و ...) و در مجموع ده میلیارد ریال به صورت ماهانه برداشت نمایند. این مبلغ پیش از این معادل روزانه یک میلیارد ریال تعیین گردیده بود.

بر همین اساس، مشتریان حقیقی که متقاضی برداشت مبالغ بیش از دو میلیارد ریال از حساب‌های خود می‌باشند، مجاز خواهند بود تا سقف چهار میلیارد ریال را به صورت حضوری از طریق شعب بانک سرمایه برداشت نموده و برداشت مبالغ بالاتر از چهار میلیارد ریال نیز صرفاً به صورت حضوری از طریق شعب بانک سرمایه و پس از ارائه مدارک مثبته امکان‌پذیر خواهد بود.