به گزارش اکونا پرس،

به نقل از روابط عمومی بیمه معلم، به مناسبت هفته معلم جلسه‌ای با حضور معاون آموزش و توسعه، سرپرست اداره آموزش و جمعی از اساتید داخلی در راستای تکریم اساتید داخلی و با هدف هم‌اندیشی آموزشی شرکت برگزار و به پاس قدردانی و قدرشناسی از زحمات چندساله اساتید، لوح تقدیری توسط حمیدرضا حسنی، سرپرست مدیریت سرمایه انسانی شرکت بیمه معلم به آنها اهدا شد.

براساس این گزارش، مهدی روحی خلیلی، معاون آموزش و توسعه بیمه معلم در این نشست درباره برنامه‌های آموزشی سال ۱۴۰۳ گفت: برنامه‌هایی از قبیل برگزاری دوره‌های آموزشی مدیران، کارکنان و نمایندگان با مشارکت، همفکری و نظر مستقیم آنها، ارائه طرح کارانه ۲۰ درصدی آموزش با هدف مشارکت کارکنان شعب بر‌اساس شش شاخص، شناسایی و آموزش منتورهای آموزشی برای ۱۰ منطقه آموزشی در کشور جهت تسریع انتقال مطالب آموزشی، افزایش دوره‌های آموزش حضوری و آموزش و توسعه مدرسان داخلی و آموزش مستمر نمایندگان به کمک مربیان آموزشی بومی طی یک دوره ۷ ماهه در دستور کار قرار گرفته است.

شایان ذکر است در ادامه اساتید داخلی به بیان نقطه نظرات خود پرداختند و راهکارهایی جهت بهبود اثربخشی دوره‌های آموزش در سطح شرکت ارائه دادند.