به گزارش اکونا پرس،

 به نقل از روابط عمومی بیمه آسیا ، سید ابراهیم مظهری موسوی، مدیر بیمه های اتکایی بیمه آسیا به عنوان دبیر اول کارگروه بیمه های اتکایی، علیرضا آقاجانی، مدیر بیمه های باربری بیمه آسیا به عنوان دبیر اول کارگروه بیمه های باربری و یعقوب واعظی اصل، مدیر امور مالی بیمه آسیا به عنوان دبیر اول کارگروه مالی سندیکای بیمه گران ایران انتخاب شدند.

 بنابر این گزارش، در این انتخابات آنلاین ، دبیران اول و دوم کارگروه های  بیمه های اتکایی، اتومبیل، آتش سوزی، باربری، درمان، مسئولیت، مهندسی و انرژی، توسعه بیمه های زندگی، حسابرسی داخلی، حقوقی، روابط عمومی، سرمایه انسانی، سرمایه گذاری، شبکه فروش، اطلاعات و ارتباطات، مالی، مبارزه با پولشویی و مدیریت ریسک  انتخاب شدند.