به گزارش اکونا پرس،

تدر پی شهادت رئیس‌جمهور فقید و  مردمی و دیگر شهدای خدمت، شعب بیمه سرمد در سراسر کشور با نصب پلاکارد این ضایعۀ دردناک را به ملت شهیدپرور ایران تسلیت گفتند. 

همچنین، در اقدامی خودجوش، جمعی از کارکنان ستاد مرکزی بیمه سرمد در این سوگ مراسم سوگواری برگزار کردند.