به گزارش اکونا پرس،

در این محصول هویت مشتری هم زمان از طریق هوش مصنوعی و هوش انسانی احراز میگردد. با کمک بانکداری ویدئویی مشتری در هر نقطه جغرافیایی بدون حضور در شعبه، می‌تواند پس از ثبت درخواست، با بانکدار؛ ارتباط تصویری برقرار نموده و خدمت بانکی مورد نیاز را دریافت نماید. در حال حاضر شعبه دیجیتال بانک روزانه پاسخگوی صد ها تماس مشتریان ارجمند می‌باشد. رضایتمندی بالای مشتریان باعث شده که در آینده نزدیک خدمات متنوع‌تری (به‌خصوص خدماتی که الزام حضور در شعبه را دارد) روی این بستر ارائه گردد. مشتریان در ساعات کاری از طریق منوی خدمات در برنامه کاربردی ویپاد، امکان دسترسی به این سامانه را دارند که به زودی این محدودیت زمانی نیز کاسته میشود. همچنین گفتنی است این محصول در سال 1401 موفق به کسب جایزه جشنواره نوآوری برتر ایرانی در دانشگاه شریف گردید.