به گزارش اکونا پرس،

به نقل از روابط عمومی بانک ایران زمین؛ عبدالقیوم یمرلی مدیر استان، رئیس شعبه موفق را فردی بیان کرد که بتواند با برنامه ریزی دقیق و مدون در حوزه جغرافیایی شعبه خود، عملکردی مطلوب داشته باشد و در نهایت گزارشی از آن به مدیریت استان ارائه دهد.

یمرلی ضمن ابراز امیدواری از پتانسیل های موجود و همکاران پرتلاش در شعب منطقه، گفت: نیروهای توانمند در شرایط مختلف، توانایی خود را به کار می گیرند و در جهت ایجاد تغییرات مثبت و رشد خود گام برمی دارند.

مدیر منطقه معرفی و توسعه محصولات بانکداری دیجیتال به مشتریان را با توجه به گسترش فناوری های نوین در زندگی روزمره مردم الزامی دانست و افزود: بهره گیری از سرویس های بانکداری دیجیتال و ارائه خدمات در این حوزه به مشتریان، فرصتی است که باید همکاران با تلاش مضاعف و حضور فعال از آن بهره مند شده و رضایت مشتریان را جلب کنند.