به گزارش اکونا پرس،

به نقل از روابط عمومی بیمه سرمد، در این جشنواره، بیمه‌های شخص ثالث و بدنه به شرح ذیل ارائه می‌شود:

  1. صدور بیمه‌نامۀ شخص ثالث و بدنه بدون پیش‌پرداخت با اقساط مناسب که اولین قسط با فاصلۀ یک ماه بعد از صدور بیمه‌نامه مشروط به اخذ تعهد و تضامین لازم و حصول اطمینان  از وصول حق بیمه از شبکۀ فروش با رعایت سایر شرایط بیمه‌نامه.

  2. ارائۀ 2.5% تخفیف جهت صدور بیمه‌نامۀ شخص ثالث در صورتی که حق بیمه به‌صورت نقدی و یکجا در زمان صدور بیمه‌نامه به حساب شرکت واریز گردد.

  3. ارائۀ 2.5% تخفیف در صورت خرید بیمه‌نامۀ شخص ثالث و بدنه جهت خودروهای سواری به‌صورت هم‌زمان؛ ارائۀ 25% تخفیف به حق بیمه بدنه خودروهای با ارزش کمتر از یک میلیارد تومان و ارائۀ 35% تخفیف به خودروهای با ارزش بیش از یک میلیارد تومان.

  4. ارائۀ 30% تخفیف به حق بیمه مازاد مالی در صورتی که بیمه‌گزار تقاضای تعهدات مالی شخص ثالث بیش از تعهدات قانونی (400 میلیون ریال) را داشته باشد.

  5. ارائۀ 40% تخفیف گروهی به بیمه‌نامۀ بدنه خودروهای بارکش با سال ساخت 1386 تا 1389 و ارائۀ 50% تخفیف گروهی بیمه‌نامۀ بدنه جهت خودروهای بارکش با سال ساخت 1390 و بالاتر از آن.

  6. مجوز مورداستفاده (شخص ثالث) برای کلیۀ گروه‌هالی خودرو اعم از سواری (تاکسی، آژانس، تعلیم رانندگی و ...) بارکش و اتوکار جهت صدور بیمه‌نامه.

برای کسب اطلاعات بیشتر می‌توانید به هر یک از نمایندگی‌های بیمه سرمد در سراسر کشور مراجعه کنید. نزدیک‌ترین نمایندگی سرمد به محل زندگی و یا محل کار شما در وب‌اپلیکیشن بیمه سرمد به آدرس https://webapp.sarmadins.ir در دسترس شماست.