به گزارش اکونا پرس،

به نقل از روابط‌عمومی بانک صادرات ایران، استفاده بهینه از ظرفیت‌ علمی و دانش فنی کارکنان و ارتقای بهره‌وری سرمایه‌های انسانی موجب افزایش شاخص‌های مهم بهره‌وری در چهار بخش اصلی در این بانک شده است که برمبنای گزارش‌های ارائه شده به مجمع عمومی بانک، شاخص‌های «سرانه درآمد به کارکنان» و «سرانه سپرده به کارکنان» افزایش یافته و به ترتیب با افزایش 53 درصدی و افزایش 37 درصدی نسبت به سال مالی قبل، از بهبود قابل توجهی برخوردار بوده است.

شاخص «سرانه درآمد به کارکنان» که نشان‌دهنده بهره‌وری کارکنان در درآمدهای بانک است، از 30 میلیارد ریال سال 1401 به 46 میلیارد ریال در پایان سال مالی 1402 افزایش یافته است.

همچنین شاخص «بهره‌وری سرانه سپرده به کارکنان» که نشان‌دهنده نقش کارمندان بانک در جذب سپرده مشتریان به حساب می‌آید، نیز در این بانک از 240 میلیارد ریال در سال 1401 به 329 میلیارد ریال در پایان سال مالی 1402 رسید که از افزایش 37درصدی برخوردار بوده است.

بانک صادرات ایران همچنین با استفاده بهینه از ظرفیت شعب و کاهش شعب غیرسود‌ده اقدامات مهمی را با هدف عملیاتی کردن اندازه بهینه بانک به کار گرفته است که در این راستا، تعداد 136 شعبه ناکارآمد بانک  در سال 1402 در سایر شعب ادغام و تعداد شعب بانک به 1850 شعبه در پایان سال مالی 1402 رسید.

در این راستا شاخص «سرانه درآمد به شعب» بانک با 55 درصد افزایش از 347 میلیارد ریال سال 1401 به 538 میلیارد ریال در سال 1402 رسید. شاخص «سرانه سپرده به شعب» نیز از 2725 میلیارد ریال در سال 1401 به 3823 میلیارد ریال در پایان سال 1402 رسید و به میزان 40 درصد افزایش یافت.