به گزارش اکونا پرس،

تکریم بازنشستگان، قدردانی از تجربیات گرانبها و اندوخته‌های گرانقدری است که امانت داری را به ما آموخته اند. بازنشستگی شروعی دوباره از نقش آفرینی تاثیر گذاربرای  یکی دیگر از مراحل زندگی‌ انسان ها ست و گرامیداشت بازنشستگان به عنوان گنجینه‌ای زندگی بخش، نکو داشت دریای عزت نفس، اعتبار و توانمندی این بزرگان است.
 
تلاش ارزشمند همکاران بازنشسته بیمه آسیا در مسیر توسعه و موفقیت بزرگ ترین بیمه خصوصی را  ارج نهاده و منت دار خدمات ماندگار این عزیزان هستیم.
 
ضمن گرامیداشت 12 تیر ماه روز خانواده و تکریم بازنشستگان، متواضعانه ارادت و محبت خانواده بزرگ بیمه آسیا را محضر گرانقدر همکارانی که به افتخار بازنشستگی نایل آمده اند، تقدیم می دارم و آرزومندم ذیل عنایات خداون سبحان، درتمامی مراحل  زندگی، موفقیت و سربلندی  همراهشان باشد.
 
مسعود بادین
نایب رییس هیات مدیره و مدیرعامل