به گزارش اکونا پرس،

گواهی‎نامه‌های مربوط به استانداردهای پیش‎گفته، پس از تایید ارزیابان و سر ممیزان شرکت

 Nobel Certification، صادر شده است.

توجه به شکایات مشتریان و مدیریت آن، به‎عنوان فرصت راهبردی برای اصلاح و بهسازی نظام و روش ‌های خدمات‎رسانی به مشتریان محترم و مردم عزیز کشورمان و عملیاتی کردن نظام‎ها، قوانین و مقررات نهادهای ناظر در عملیات و فعالیت‌های بانکی، از اولویت‎های برنامه استراتژیک بانک آینده است.