به گزارش اکونا پرس،

به نقل از روابط عمومی بانک ملی ایران، مسعود خاتونی در جریان این بازدید ها از نزدیک روند خدمات رسانی به مشتریان را بررسی کرد.

وی در این بازدید ها با تشریح خدمات بانک ملی ایران به مشتریان، بر لزوم افزایش سطح رضایت مشتریان از خدمات بانک تاکید کرد و توصیه هایی را برای بهبود خدمات رسانی در حوزه بانکداری الکترونیک به کارکنان ارائه داد.

وی در این دیدار وصول مطالبات معوق و انجام بهینه خدمات به مشتریان را عامل مهمی در توسعه و رشد بانک دانست.

خاتونی در این بازدیدها خاطر نشان کرد: با توجه به فعالیت های مناسب و مطلوب شعب بانک، زمینه ارتقای خدمات به مشتریان باید بیش از پیش افزایش یابد تا زمینه ساز جذب مشتریان و فرصتی جهت سودآوری بانک باشد.

وی همچنین بر لزوم جذب منابع ارزان قیمت و توسعه بانکداری الکترونیک در شعب تاکید کرد.