به گزارش اکونا پرس،

به نقل از روابط عمومی بانک ملی ایران، اعتبار در نظر گرفته شده برای ذینفعان، معادل 82 درصد مبلغ قرارداد است. 
همچنین از این رقم 357 میلیون دلار گشایش اعتبار و 243 میلیون دلار به درخواست کنندگان تسهیلات، پرداخت شده است.
در بخش تسهیلات ریالی این صندوق نیز پنج هزار میلیارد ریال قرارداد سپرده گذاری توسط بانک ملی ایران از محل منابع این صندوق منعقد شده است.