پایگاه خبری اکونا پرس هفته بانکداری اسلامی را گرامی میدارد.