به گزارش اکونا پرس،

به نقل از  سامان رسانه، در این جشنواره ملی که توسط انجمن متخصصان روابط عمومی و با هدف انتخاب و معرفی بهترین الگوها و عملکردها در زمینه انتشارات روابط عمومی برگزار شد، بانک سامان محصولات مختلف خود در حوزه روابط عمومی نظیر کتاب دارایی بافی، کتاب بانکداری خرد و مجله سامان را در معرض قضاوت داوران قرار داد.

شایان ذکر است هیئت داوران جشنواره با ارزیابی و بررسی دستاوردها و عملکرد عرضه شده توسط روابط عمومی دستگاه‌های مختلف کشور در بخش رقابتی جشنواره، در نهایت تندیس زرین و لوح سپاس رتبه نخست بخش سرمقاله، رتبه دوم بخش مصاحبه و رتبه سوم بخش گزارش را به روابط عمومی بانک سامان و نشریه سامان اهدا کرد.

شایان ذکر است نشریه سامان به عنوان یکی از قدیمی ترین و پرتیراژترین نشریات بانکی کشور با مدیر مسئولی فرشته ضرابیه و سردبیری ناصر بزرگمهر با انتشار 146 شماره و پانزده سال سابقه در حال فعالیت است.