به گزارش اکونا پرس،

به نقل از روابط عمومی مدیریت امور شعب بانک کشاورزی درتهران بزرگ، دکتر علی اکبر صالحی با اهدای لوح قدردانی،همراهی، همدلی بانک کشاورزی را در اجرای این پروژه بزرگ ملی که با موفقیت در حال پیگیری است پاس داشت و از تعامل برادرانه و هم کنشی صادقانه داود محمدی رییس شعبه مرکز تجاری گلستان تهران برای به ثمر نشستن این اقدام خیرخواهانه و خداپسندانه قدردانی کرد.

معاون رییس جمهور و رییس سازمان انرژی اتمی ایران، بر تداوم این تعامل سازنده و اقدامات ارزشمند برای شتاب بخشیدن به پیشرفت پروژه مذکور و تسریع در فرایند کاستن درد و رنج دردمندان و نیازمندان تاکید کرد.