به گزارش اکونا پرس،

به نقل از اداره روابط عمومی و تبلیغات بانک دی؛ با حضور گروه خون‌گیری سازمان انتقال خون در ستاد مرکزی بانک دی، کارکنان داوطلب با هدف ترویج فرهنگ ایثار و نیز در راستای ایفای نقش در حوزه مسئولیت اجتماعی، خون خود را اهداء کردند.
 گفتنی است در این اقدام نوع دوستانه که برای چهارمین سال متوالی با همکاری سازمان انتقال خون در ستاد مرکزی بانک دی برگزار شد کارکنان در استقبالی گسترده با اهدای خون خود، زندگی را به نیازمندان این مایع حیاتی اهداء کردند.