به گزارش اکونا پرس،

عباس نجفی عضو هیات مدیره بانک توسعه تعاون که صبح امروز در کارگاه آموزشی دوروزه معاونین اداره شعب استان‌ها در شهرستان شیراز سخن می‌گفت با اعلام مطلب فوق اظهار داشت: دو مولفه سرعت پرشتاب تکنولوژی و فناوری و موضوع توسعه و تحقیق، مهم‌ترین توفیر و تفاوت مدیریت در سازمان‌های گذشته و امروزی به شمار می‌رود.

نجفی با تأکید بر ضرورت تحقق مدیریت دانش در سازمان‌ها، خلق دانش، تسهیم دانش و به‌کارگیری دانش را مبتنی بر هدف خاص و مشخص فرایندی امری مهم یادکرد.

عضوهیات مدیره بانک توسعه تعاون مدیریت دانش را مزیت درون‌سازمانی برای رسیدن به مزیت رقابتی دانست و دراین‌باره گفت: مدیران کارآمد در هر سازمان به‌عنوان مزیت‌های درون‌سازمانی محسوب می‌شوند که زمینه‌ساز مزیت رقابتی نیز می‌گردند.

وی آموزش و برگزاری دوره‌های آموزشی کاربردی را در تسهیم و به‌کارگیری دانش، پل ارتباطی برای تبدیل و استفاده بهینه از ظرفیت و قابلیت‌های موجود برای رسیدن به مزیت‌های رقابتی و توسعه کسب و کار عنوان کرد.

نجفی همچنین ظرفیت سرمایه انسانی و بهره‌گیری بهینه از این قابلیت بی‌بدیل را از مهم‌ترین عوامل پیش برنده در اهداف و برنامه‌های بانک و تحقق اصل رضایتمندی دانست و افزود: برنامه منسجم و هدفمند مدیریت مرکز آموزش و پژوهش بانک با استفاده از ظرفیت درون‌سازمانی، برنامه‌ای ارزشمند و مبتنی بر یکی از راهبردهای هفتگانه سال ۹۸بانک می‌باشد و امیدواریم که با اجرای برنامه آموزشی تا پایان سال شاهد اثربخشی کمی و کیفی در همه سطوح باشیم.

گفتنی است در این دوره آموزشی هادی بختیار مدیر امور شعب استان فارس و عباس موسویان رئیس اداره کل آموزش بانک توسعه تعاون نیز در خصوص اهمیت دوره آموزشی مطالبی را ارائه کردند.