به گزارش اکونا پرس،

بانک توسعه تعاون به عنوان تنها بانک توسعه ای، تخصصی و صد در صد دولتی بخش تعاون در چارچوب ماموریت، مسئولیت و وظایف محوله و با هدف حمایت از تعاونگران و تقویت و گسترش بخش تعاون و همچنین رونق بخشیدن به فعالیت های اقتصادی شرکت های تعاونی مصرف و تولید ، کمک به ارتقاء کمی و کیفی فعالیت آنان و افزایش قدرت خرید اعضاء و مشتریان شرکت های تعاونی یاد شده اقدام به تهیه بسته رونق تعاون، ویژه اعضاء و مشتریان تعاونی های مصرف و تولید نمود.

کلیه اعضای شرکت های تعاونی مصرف و تولید می توانند از این فرصت مناسب بهره مند گردند.

کلیه اعضای شرکت های تعاونی مصرف و تولید می توانند با افتتاح حساب نزد یکی از شعب بانک توسعه تعاون و ایجاد گردش مالی مناسب  از ظرفیت بسته رونق تعاون ( ویژه اعضاء و مشتریان تعاونی های مصرف و تولید) برابر نیاز و شرایط ایجاد شده از تسهیلات اعتباری با نرخ سود 12 الی 14 درصد و بازپرداخت حداکثر 60 ماهه استفاده نمایند.