به گزارش اکونا پرس،

به نقل از روابط عمومی بانک قرض الحسنه مهر ایران، این بانک تنها در حوزه پرداخت های قرض الحسنه هفت محور عمده را برای حمایت از بخش های مختلف جامعه در دستور کار قرار داده است؛ تسهیلات اشتغال و کارآفرینی، ازدواج و تهیه جهیزیه، رفع مایحتاج ضروری، تعمیر و ودیعه مسکن، اعتبار در حساب جاری، تسهیلات بهداشت و درمان و همچنین تسهیلات قرض الحسنه کسبه و اصناف هفت حوزه ای هستند که این بانک با ارایه خدمات قرض الحسنه و با کارمزدهای صفر تا ۴ درصد توانسته در آنها منشاء خیر برای آحاد جامعه و دهک های متوسط باشد.
این بانک در بخش طرح های اعتباری نیز ۱۱ خدمت و طرح را ارایه کرده است. طرح های پیوند مهرایران، تسهیلات امتیازی، اعتبار در حساب جاری، تداوم مهر، انگیزش مهر، اندوخته بانوان مهر ایران، اندوخته خانواده مهر ایران، حمایتی فرد حقیقی، طرح ۲در یک، مهر آتیه نوین و اندوخته اجتماعی ۱۱ طرح مهم بانک قرض الحسنه مهرایران در راستای ارایه خدمات ارزان و جامع به هموطنان می باشند. این بانک در حوزه مسئولیت های اجتماعی نیز با دو طرح رویش باور و همیاران مهر توانسته نقش برجسته ای را در تحقق وعده های حمایتی خود ایفا نماید.