به گزارش اکونا پرس،

به نقل از روابط عمومی بیمه حکمت، در راستای توسعه شبکه فروش، شعبه بیمه حکمت کرمانشاه نشستی را با نمایندگان خود در جهت بررسی ضعف ها و کاستی ها و پیشبرد اهداف شرکت بعمل آورد.گفتنی است، در انتهای نشست مذکور از 3 نمایندگی فعال این شهر تقدیر و تشکر لازم توسط رئیس شعبه صورت پذیرفت.