به نقل از روابط عمومی بیمه "ما" ، در پی وقوع حادثه سقوط از ارتفاع و ارائه مدارک جهت دریافت خسارت از محل بیمه نامه شخص ثالث، با رأی دادگاه، پرونده به منظور پرداخت خسارت در شعبه همدان تشکیل شد.

این گزارش می افزاید: با هوشیاری و درایت مدیران حقوقی و قراردادها و اتومبیل شرکت سهامی بیمه "ما"، تلاش امدادگران جمعیت هلال احمر تویسرکان و دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان جوکار و ارائه مدارک و مستندات مستدل مبنی بر ساختگی بودن حادثه به مراجع قضایی ، از پرداخت خسارت جعلی مصدومان حادثه به مبلغ هفت میلیارد و هشتصد میلیون ریال جلوگیری شد.