به گزارش اکونا پرس،
  به نقل از روابط عمومی بانک خاورمیانه ؛افزایش سرمایه از مبلغ ۷.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال به مبلغ ۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال از محل «سود انباشته و سایر اندوخته‌ها» انجام شده  است .
این افزایش سرمایه به منظور بهبود نسبت کفایت سرمایه و افزایش سقف فردی تسهیلات و تعهدات پس از تایید حسابرس و بازرس قانونی و دریافت مجوزهای بانک مرکزی و سازمان بورس و اوراق بهادار در اداره ثبت شرکت‌ها به ثبت رسید.